DF studio

Studio Dokument a Forma

Měsíc: Duben 2014

Zámořské objevy a jejich důsledky

Cena včetně DPH: 340.00 Kč Audiovizuální učební pásmo „Zámořské objevy a jejich důsledky“ je určeno pro dějepis na základních i středních školách. Žáci se nejprve seznámí s objevitelskými cestami Vikingů v raném středověku. Následuje vyprávění o době křížových výprav. Další kapitola se věnuje osudům slavného Benátčana Marca Pola, jehož cestopis se stal inspirací pro pozdější velké zámořské objevy. Po krátké…

Začátky umění (Starší a střední doba kamenná)

Cena: 340.00 Kč Audiovizuální učební pásmo pro dějepis a výtvarnou výchovu se věnuje vzniku a vývoji umění během starší a střední doby kamenné. Před dětmi se odvíjí příběh umění, jenž se odehrával desetitisíce let. Videoprogram je seznámí s jeskynními malbami ve Francii, Španělsku a Rusku, s celou řadou nálezů umělecké povahy z našeho území (Pavlov, Věstonice, Český kras), závěrečná část…

Výpravy do pravěku I., II.

Cena včetně DPH: 680.00 Kč Výpravy do pravěku Poutavou formou zpracované dějiny pravěku od paleolitu po tzv. dobu římskou. Učební pomůcka byla rozdělena do dvou dílů. Obě audiovizuální pásma jsou určena pro dějepis na ZŠ i SŠ. Vše bylo podřízeno potřebám výuky, dělení na kapitoly odpovídá tradiční struktuře učiva o pravěku. První část zpracovává paleolit a mezolit. Kapitoly: Za našimi…

Vyprávění o Velké Moravě

Cena: 340.00 Kč Audiovizuální učební pásmo „Vyprávění o Velké Moravě“ je určeno pro dějepis na základních i středních školách. Pomůcku, pojatou jako pásmo statických zobrazení s namluveným komentářem, jsme rozdělili do několika kapitol s tím, aby ji vyučující mohl použít podle svých představ. Po stručném úvodu se žáci seznámí s dějinami Velké Moravy od vzniku státního útvaru až do počátku…

Co je to dějepis?

Cena včetně DPH: 370.00 Kč Audiovizuální učební pásmo uvádí žáky do učebního předmětu dějepis. Pomůcka si tedy klade propedeutický cíl. Vysvětluje řadu pojmů (dějiny, historie, archeologie, experimentální archeologie, egyptologie, letopočet, historický pramen a řadu dalších). Struktura pomůcky a metodická východiska: Co je to dějepis? – audiovizuální pásmo sestává z několika dílčích kapitol: 1/ Dějiny, historie, archeologie, dějepis. Jde o vlastní…

Český rok v proměnách a slavnostech

Cena včetně DPH: 370.00 Kč Audiovizuální učební pásmo „Český rok v proměnách a slavnostech“ je určeno pro potřeby základních škol. Pomůcku lze využít ve vlastivědě (4. nebo 5. roč. ZŠ) nebo v hodinách občanské výchovy (2. stupeň ZŠ). Pásmo jsme rozdělili na několik tematických celků seřazených tak, jak jde rok. Program začíná vyprávěním o původu lidových zvyků a tradic, pokračuje…

Státní svátky v České republice

Cena včetně DPH: 340.00 Kč Audiovizuální učební pásmo „Státní svátky v České republice“ je určeno pro potřeby základních škol. Pomůcku lze využít ve vlastivědě nebo v hodinách občanské výchovy. Pásmo jsme rozdělili na dva základní celky: První z nich je věnován stručnému popisu státních symbolů České republiky. Druhá, rozsáhlejší část se zabývá svátky v České republice – státními i ostatními.…

Staré pověsti české

Cena včetně DPH: 370.00 Kč Staré české pověsti patří k základním kamenům naší národní kultury. Děti se s nimi dodnes seznamují ve škole. Naše audiovizuální pásmo je určeno především základním školám. Lze ho využít ve vlastivědě, občanské výchově a také během hodin české literatury nebo dějepisu. Struktura pomůcky a metodická východiska: Úvodní část nazvaná Za starými pověstmi zavede žáky do…

Praha – hlavní město České republiky

Cena včetně DPH: 370.00 Kč Praha – hlavní město České republiky Audiovizuální učební pásmo pro vlastivědu a občanskou výchovu a projekce statických zobrazení pro tvůrčí práci se žáky. Kapitoly: Přijeli jsme do Prahy; Vánoce v Praze; Muzea, galerie, divadla; Procházka Prahou (Hrad, Hradčany, Malá Strana, Karlův most, Staré Město, Nové Město, Vyšehrad). Pásmo prostřednictvím velkého množství fotografií a ilustrací seznámí…

Naše obec – vesnice

Cena včetně DPH: 290.00 Kč Audiovizuální učební pásmo „Naše obec – vesnice“ je učební pomůckou pro prvouku a vlastivědu. Pásmo jsme rozdělili na devět tematických celků tak, aby děti provedlo venkovským prostředím. Velké množství fotografií, které pomůcka obsahuje, bylo pořízeno v různých místech České republiky. Text doprovodného komentáře v příručce vyučujícímu během promítání prozradí „kde právě jsme“ a co bude…