DF studio

Studio Dokument a Forma

Český rok v proměnách a slavnostech

Cena včetně DPH: 370.00 Kč

Audiovizuální učební pásmo „Český rok v proměnách a slavnostech“ je určeno pro potřeby základních škol.

Pomůcku lze využít ve vlastivědě (4. nebo 5. roč. ZŠ) nebo v hodinách občanské výchovy (2. stupeň ZŠ).

Pásmo jsme rozdělili na několik tematických celků seřazených tak, jak jde rok. Program začíná vyprávěním o původu lidových zvyků a tradic, pokračuje předvánočním obdobím (včetně dnes již málo známých svátků sv. Barbory a sv. Lucie a s nimi spojených zvyků) a Vánocemi. Následuje krátké vyprávění o masopustu.

Velikonoce mají jako nejdůležitější křesťanský svátek v celém pásmu stěžejní pozici. Tady jsme se snažili dětem přiblížit také období půstu a názvy postních nedělí.

Málokdo dnes ví, že Svatodušním svátkům se lidově říká letnice. Pamatovali jsme stručně na tyto křesťanské svátky a s nimi spojený zvyk jízdy králů na Slovácku.

Do samostatného tematického celku, nazvaného „Další lidové zvyky a tradice“ jsme zařadili: pálení čarodějnic, stavění májky, svatojánskou noc, obžínky, pouť, posvícení a dušičky.Český rok