DF studio

Studio Dokument a Forma

Co je to dějepis?

Cena včetně DPH: 370.00 Kč

Audiovizuální učební pásmo uvádí žáky do učebního předmětu dějepis. Pomůcka si tedy klade propedeutický cíl. Vysvětluje řadu pojmů (dějiny, historie, archeologie, experimentální archeologie, egyptologie, letopočet, historický pramen a řadu dalších).

Struktura pomůcky a metodická východiska:

Co je to dějepis? – audiovizuální pásmo sestává z několika dílčích kapitol:
1/ Dějiny, historie, archeologie, dějepis. Jde o vlastní úvod do předmětu. Žáci se tu seznámí především s pojmy dějiny, archeologie a historie. Pojednává se tady i o experimentální archeologii, nezapomněli jsme ani na zmínku o české egyptologii.
2/ Jak se měří čas a počítají roky. Tato část programu by měla pomoci hlavně se zařazováním konkrétních roků do příslušných staletí.
3/ Co jsou to prameny? Historickým pramenem může být vše, co vypovídá o lidské minulosti. Dodrželi jsme klasické dělení na prameny hmotné a písemné.
4/ Pomocné vědy historické. Jde o nadstandardní záležitost, která se běžně neprobírá
5/ Kam půjdeme za poznáním. Úvodní pasáž o knihovně jako zdroji informací je nejdůležitější – motivuje k pravidelným návštěvám konkrétní knihovny. Podobnou funkci má i následující vyprávění o muzeích. Kromě největších muzeí v Praze a v Brně jsme sem zařadili také dvě malá muzea – tady je vhodné se žáky hovořit o regionálních expozicích ve Vašem okolí. Pomůcka dále seznamuje s pojmy galerie a archiv. Kulturní památky jsou častým objektem návštěv turistů. Program se tedy dále zabývá hrady, zámky, církevními objekty a historickými jádry měst.
6/ Památky jsou všude kolem nás. Závěr diváky vyzývá, aby si všímali památek kolem sebe a chránili je. Obec, město i okolní krajina se tak pro ně mohou stát mnohem zajímavějším prostředím, než tomu bylo doposud. Protože audiovizuální pásmo přináší velké množství informací, obsahuje metodická příručka text komentáře – vyučující ví, co bude následovat, může promítnout pouze vybranou kapitolu a potom s dětmi hovořit k dané problematice, doplnit další fakta atd.Co je to dějepis

Otevřít stránku obsahující tiskopisy pro objednávky učebních pomůcek a knižních titulů