DF studio

Studio Dokument a Forma

Vyprávění o Velké Moravě

Cena: 340.00 Kč

Audiovizuální učební pásmo „Vyprávění o Velké Moravě“ je určeno pro dějepis na základních i středních školách.

Pomůcku, pojatou jako pásmo statických zobrazení s namluveným komentářem, jsme rozdělili do několika kapitol s tím, aby ji vyučující mohl použít podle svých představ.

Po stručném úvodu se žáci seznámí s dějinami Velké Moravy od vzniku státního útvaru až do počátku 10. století, kdy staromoravský stát zanikl v důsledku nájezdů Maďarů. Následuje kapitola o způsobu života na moravských hradištích.
Nástupu křesťanství a cyrilometodějské misi je věnována největší část kapitoly „Kultura Velké Moravy“. Nechybí ani pasáže o písemnictví a počátcích literatury.
Poměrně velký prostor jsme vyhradili kapitolám o architektuře a uměleckých řemeslech.
V závěrečné části, nazvané „Odkaz Velké Moravy“, se divák seznámí s nejvýznamnějšími muzejními expozicemi. Pokusili jsme se tu také stručně zhodnotit význam velkomoravského státu pro další dějinný vývoj.

Během přípravy této učební pomůcky jsme opakovaně navštívili nejvýznamnější archeologické lokality a muzejní expozice. Největší část obrazového materiálu tedy tvoří fotografie, doplněné stručnými popiskami. Dále se uplatnilo velké množství reprodukcí z odborné i populárně-naučné literatury.

Protože audiovizuální pásmo přináší velké množství informací, obsahuje metodická příručka text komentáře – vyučující ví, co bude následovat, může promítnout pouze vybranou kapitolu a potom se žáky hovořit o dané problematice, doplnit další fakta atd.

Celková délka (40 minut) dovoluje pásmo promítnout během jedné – opakovací hodiny. Během ověřování pomůcky se nám však osvědčilo rozdělení projekce do dvou vyučovacích hodin – v první hodině se promítne úvodní část a kapitola „Dějiny Velké Moravy“, na druhou hodinu lze ponechat zbytek učebního pásma a vše zakončit besedou se žáky.Velká Morava

Otevřít stránku obsahující tiskopisy pro objednávky učebních pomůcek a knižních titulů