DF studio

Studio Dokument a Forma

Výpravy do pravěku I., II.

Cena včetně DPH: 680.00 Kč

Výpravy do pravěku

Poutavou formou zpracované dějiny pravěku od paleolitu po tzv. dobu římskou. Učební pomůcka byla rozdělena do dvou dílů. Obě audiovizuální pásma jsou určena pro dějepis na ZŠ i SŠ. Vše bylo podřízeno potřebám výuky, dělení na kapitoly odpovídá tradiční struktuře učiva o pravěku.

První část zpracovává paleolit a mezolit. Kapitoly: Za našimi nejstaršími předky, Hledání opočlověka, Představuje se neandrtálec, Za nejstaršími lidmi našeho typu, Výprava do Pavlova a Dolních Věstonic, Za rybáři a lovci drobné zvěře. [32 minut]

Druhá část je věnována neolitu, eneolitu, době bronzové, době železné a končí dobou římskou (odchodem germánského obyvatelstva z našeho území). Kapitoly: Vesnice s dlouhými domy, Za výrobci hromových klínů a keramiky, Na pravěkém hradišti, Drama v Býčí skále, Výprava do země Bójů, S římskými obchodníky mezi Germány. [44 minut]

Během přípravy učební pomůcky jsme fotografovali na různých místech České republiky, v muzejních expozicích i depozitářích. Pásma obsahují řadu rekonstrukcí a nákresů. Faktografická správnost komentáře a úroveň zpracování obou audiovizuálních pásem je garantována spoluprací s profesionálním archeologem. Nosiče: 2 DVD, metodická příručka, 680,- KčPravěk I.Pravěk II

Otevřít stránku obsahující tiskopisy pro objednávky učebních pomůcek a knižních titulů