DF studio

Studio Dokument a Forma

SVĚTEM ČESKÝCH RYBNÍKŮ – BIBLIOGRAFIE

Seznam použitých pramenů a literatury z naší první „rybniční knihy“ je určen zájemcům o dějiny rybníků a rybníkářství. Video lze vždy zastavit a číst si v bibliografii. Pro lepší orientaci jsme přidali obsah knihy a úvodní text. Pro oživení tu jsou také ukázky z fotografického vybavení knihy.

V dalších částech připravované „rybniční trilogie“ už budou pouze seznamy citované literatury a odkaz na celkový seznam, který je zveřejněn právě zde.

Bibliografii najdete na: https://www.youtube.com/watch?v=tAoSvga1cjY&t=78s