DF studio

Studio Dokument a Forma

Státní svátky v České republice

Cena včetně DPH: 340.00 Kč

Audiovizuální učební pásmo „Státní svátky v České republice“ je určeno pro potřeby základních škol. Pomůcku lze využít ve vlastivědě nebo v hodinách občanské výchovy.

Pásmo jsme rozdělili na dva základní celky: První z nich je věnován stručnému popisu státních symbolů České republiky. Druhá, rozsáhlejší část se zabývá svátky v České republice – státními i ostatními. Svátky jsou seřazeny tak, jak jde kalendářní rok: Nový rok (1. leden), Velikonoční pondělí (pohyblivý svátek), Svátek práce (1. květen), Den osvobození (8. květen), Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (5. červenec), Den upálení mistra Jana Husa (6. červenec), Den české státnosti (28. září), Den vzniku samostatného československého státu (28. říjen), Den boje za svobodu a demokracii (17. listopad), Štědrý den (24. prosinec), 1. svátek vánoční (25. prosinec), 2. svátek vánoční (26. prosinec).

Pomůcku lze využít různými způsoby – můžeme ji promítnout celou nebo po částech – každá dílčí kapitola je samostatným celkem.

Text namluveného komentáře má vyučující v metodické příručce – během promítání ví, „kde jsme“ a co bude následovat. Může tedy promítnout pouze vybranou část a potom si s dětmi vyprávět o konkrétním svátku či o státním symbolu.Státní svátky

Otevřít stránku obsahující tiskopisy pro objednávky učebních pomůcek a knižních titulů

andrew ramsey