DF studio

Studio Dokument a Forma

Staré pověsti české

Cena včetně DPH: 370.00 Kč

Staré české pověsti patří k základním kamenům naší národní kultury. Děti se s nimi dodnes seznamují ve škole. Naše audiovizuální pásmo je určeno především základním školám. Lze ho využít ve vlastivědě, občanské výchově a také během hodin české literatury nebo dějepisu.

Struktura pomůcky a metodická východiska:

Úvodní část nazvaná Za starými pověstmi zavede žáky do kraje kolem Řípu a seznámí je s významnými umělci, kteří se starými bájemi nechali inspirovat.

Následuje 22 nejznámějších příběhů, doprovázených ilustracemi z různých vydání knihy Aloise Jiráska. Nezapomněli jsme ani na dnes již takřka neznámé zpracování historika českých hradů a zámků Augusta Sedláčka a na díla českých malířů, související s danou tématikou. Vše doplňují ilustrace z různých vlastivědných a naučných publikací, z knih Eduarda Štorcha, kresebné rekonstrukce a fotografie.
Vzniklo tak pásmo velkého množství zobrazení, doprovázené dětem srozumitelným komentářem a podmalované hudbou Bedřicha Smetany (cyklus symfonických básní Má vlast byl především inspirován starým bájeslovím).

Protože nebylo možné do pásma zařadit všechny pověsti známé z klasického zpracování, došlo k výběru těch nejznámějších. Nejedná se o „čtení z knihy“, jde tu vlastně o „vyprávění o pověstech“.

Pro snadnější orientaci v celém programu je jeho součástí tato metodická příručka, obsahující především text doprovodného komentáře. Vyučující tedy během projekce ví, „kde jsme“ a co bude následovat. Může samozřejmě promítnout pouze vybranou část a potom s dětmi besedovat o konkrétní pověsti apod. Vzhledem k tomu, že audiovizuální pásmo bude zřejmě využíváno po částech, tvoří každá dílčí kapitola pokud možno uzavřený celek. K vyhledání požadovaného místa poslouží obsah na zadní straně metodické příručky a obalu videokazety, poskytující i přibližný časový údaj podle počítadla videorekordéru (minuty a sekundy).

Pověsti jsou většinou řazeny do tradičního řetězce, známého od Aloise Jiráska. Do tohoto ustáleného uspořádání jsme vsadili samostatnou krátkou pasáž o bájných knížatech a ve druhé polovině programu navíc došlo k chronologickému seřazení vybraných příběhů.

Závěrečnou část pomůcky můžeme samostatně použít buď ve vlastivědě (4. ročník ZŠ) nebo v hodině dějepisu (7. ročník ZŠ). Je totiž věnována nejstarším českým dějinám – době, která zrodila naše národní pověsti. Vše vrcholí svatováclavskou legendou.Staré pověsti české

Otevřít stránku obsahující tiskopisy pro objednávky učebních pomůcek a knižních titulů