DF studio

Studio Dokument a Forma

Zámořské objevy a jejich důsledky

Cena včetně DPH: 340.00 Kč

Audiovizuální učební pásmo „Zámořské objevy a jejich důsledky“ je určeno pro dějepis na základních i středních školách.

Žáci se nejprve seznámí s objevitelskými cestami Vikingů v raném středověku. Následuje vyprávění o době křížových výprav. Další kapitola se věnuje osudům slavného Benátčana Marca Pola, jehož cestopis se stal inspirací pro pozdější velké zámořské objevy.

Po krátké pasáži o mapách, plavidlech a přístrojích program přechází k portugalským objevným cestám a ke koloniální expanzi Portugalců.
Objevení Ameriky, dobytí říší Aztéků a Inků a první cesta kolem světa – to byly výsledky španělské námořní aktivity v 15. a 16. století.
Závěr pásma pojednává o koloniálním světě v období bojů o zámořské državy, kdy se o svůj podíl na kořisti přihlásili Holanďané, Angličané a Francouzi.

Komentář, který pomůcka obsahuje, má vyučující pro svou potřebu k dispozici v plném znění v metodické příručce – ví tedy, „kde právě jsme a co bude následovat“.
Metodická příručka přináší kromě textu namluveného komentáře a návodu k práci s pomůckou také seznam použité literatury, který je vhodný jako východisko pro další studium daného tématu. Zámořské objevy

Otevřít stránku obsahující tiskopisy pro objednávky učebních pomůcek a knižních titulů