DF studio

Studio Dokument a Forma

Zakázkové nakladatelství

Jedná se o službu pro zadavatele, kteří si vydání knihy, příležitostné publikace, skript, propagačních materiálů atd. budou sami financovat.

Zadavatelem může být organizace, firma, soukromník, škola atd.

Forma úhrady:

Státní organizace, škola, obec apod. – zde platí postup: objednávka – realizace – faktura.

Soukromé subjekty – upřednostňujeme postup: objednávka – záloha (60 % předpokládané konečné ceny) – realizace – doplatek.

Co Vám nabízíme?

 • Vytvoření a realizaci Vašich propagačních materiálů – v češtině, ruštině, angličtině a v němčině
 • Překlady různých tiskovin do výše uvedených jazyků
 • Propagační skládačku obce, firmy, školy apod. na křídovém papíru formátu A 4 (tj. 6 stran), kterou lze vložit do obálky formátu C5/6 DL 110 x 220 mm (i v ruské, anglické a německé verzi)
 • Realizaci skript pro VŠ i SŠ a dalších učebních textů
 • Pořízení fotodokumentace do Vašich publikací
 • Zajištění kódu ISBN a EAN – publikace bude plně obchodovatelná
 • Rozeslání povinných výtisků a splnění nabídkové povinnosti
 • Zprostředkování distribuce (nezávazně)
 • Provedení korektur, pravopisných a stylistických úprav
 • Zpracování rejstříků, poznámek, citací, bibliografie – dle Vašich požadavků
 • Kalkulaci předběžné ceny (ve spolupráci s tiskárnou), přičemž ji můžeme během realizace překročit maximálně o 10 %
 • Propagaci Vaší knihy či jiné tiskoviny na našich webových stránkách

 

Vyhrazujeme si právo na odmítnutí zakázky v těchto případech:

 • Máme příliš mnoho práce, jsme bohužel v časové tísni
 • Zákazník na službu příliš spěchá – neodvedli bychom kvalitní práci
 • Tiskárna momentálně nemá volnou kapacitu a zadavatel nesouhlasí s navrhnutým pozdějším termínem realizace
 • Je požadováno vydání publikace, kterou považujeme za neetickou (např. propagující násilí, militarismus, rasismus, fašismus, nacismus, agresivitu, texty s erotickým či pornografickým obsahem atd.).

Ukázka z portfolia profesionálního fotografa v ruském jazyce

Využijte služeb naší fotobanky