DF studio

Studio Dokument a Forma

Ruský jazyk

Kurzy a výuka ruštiny:

– kurzy ruštiny „na míru“ pro organizace a firmy

– kurzy ruského jazyka pro podnikání a obchod (ve spolupráci se SŠZE a SOU CHKT v Kostelci nad Orlicí lze získat certifikáty v rámci projektu UNIV2KRAJE, tj. potvrzení o absolvování oficiálně schváleného programu dalšího vzdělávání) – poslední realizovaný kurz – viz

http://www.szeskostelec.cz/projekty/projekt-univ-2-kraje/rustina-pro-podnikani-a-obchod.html

– intenzivní výuka RJ pro dospělé

– doučování RJ pro žáky středních škol (individuálně, po vzájemné dohodě)

V případě zájmu o kurz ruského jazyka je třeba jednat s předstihem – rok 2014 je již obsazený, kapacita pro kalendářní rok 2015 je zatím volná. Vše probíhá dle uzavřené dohody (smlouvy) na základě předchozího jednání.

 Příprava a realizace písemností a tiskovin v ruském jazyce:

– připravíme Vám ruskojazyčnou zájmovou publikaci a zajistíme její výrobu

(viz Nakladatelství → Zakázkové nakladatelství)

– sestavíme firemní katalog v ruštině včetně zajištění tisku (viz Zakázkové nakladatelství)

– připravíme textové podklady pro ruskojazyčnou variantu Vašich webových stránek

– z Vámi dodaných materiálů vydáme učební texty a skripta v ruském jazyce

– pořídíme překlady Vašich textů do ruštiny

– pracujeme „na klíč“, tj. podle konkrétních požadavků zákazníka

Případné objednání výše uvedených služeb je třeba učinit se dostatečným předstihem – kapacita je omezená, urgentní termíny jsme nuceni v zájmu udržení kvality odvedené práce s politováním odmítnout.

Ukázka z portfolia profesionálního fotografa v ruském jazyce