DF studio

Studio Dokument a Forma

Baroko v českých zemích

Malý průvodce dějinami architektury, 4. díl

Cena včetně DPH: 680,00 Kč

Čtvrtý díl souboru učebních pomůcek, jenž se zabývá dějinami architektury na území naší republiky, se věnuje baroku. Pomůcku jsme kvůli obrovskému množství barokních památek, které se v naší zemi nacházejí, rozdělili na dvě základní části, přičemž každá je na samostatném nosiči DVD. Struktura je patrná z názvů jednotlivých kapitol:

1. DVD:     O baroku a barokní architektuře

                   Pražská barokní procházka

                   Církevní architektura

 2. DVD:    Světská architektura

                   Zámky a zámecké komplexy v našich zemích

                   Barokní venkov a město

                   Pevnostní stavitelství

Pomůcka je koncipována tak, aby ji bylo možné použít ve dvou po sobě následujících vyučovacích hodinách, lze ovšem pracovat také odděleně s jednotlivými kapitolami. Jinou možností je, že vyučující si vybere pasáže, které potřebuje, např. pro celkovou charakteristiku barokního slohu (O baroku a barokní architektuře), může se zaměřit na Prahu (Pražská barokní procházka), odděleně se lze zabývat církevní architekturou, způsobem života na venkově a ve městě (Barokní venkov a město), pásmo lze využít i v hodině věnované osvíceneckému absolutismu Marie Terezie a Josefa II. (Pevnostní stavitelství). Metodická příručka obsahuje text namluveného komentáře – vyučující se tedy může na příslušnou hodinu snadno připravit.

Stopáž: 38 plus 38 minut (2 x DVD)

 Architektura IV - baroko 1Architektura IV - baroko 2

Otevřít stránku obsahující tiskopisy pro objednávky učebních pomůcek a knižních titulů