Domů
Ceník
Způsob platby a dodávky
login  
Hledat:     
 
Domů : Tituly na VHS :

Vyprávění o Velké Moravě

Vyprávění o Velké Moravě

(5 Hlas(y))

přidat do košíku
Cena: 340.00 Kč
Kód produktu: VHS008

Na skladě: ano


Audiovizuální učební pásmo „Vyprávění o Velké Moravě“ je určeno pro dějepis na základních i středních školách.

Struktura učební pomůcky a metodická východiska:

Pomůcku, pojatou jako pásmo statických zobrazení s namluveným komentářem, jsme rozdělili do několika kapitol s tím, aby ji vyučující mohl použít podle svých představ. V našich pomůckách preferujeme statická zobrazení – pozornost žáka je tak více koncentrována požadovaným směrem.

Struktura pomůcky je patrná z obsahu. Po stručném úvodu se žáci seznámí s dějinami Velké Moravy od vzniku státního útvaru až do počátku 10. století, kdy staromoravský stát zanikl v důsledku nájezdů Maďarů. Následuje kapitola o způsobu života na moravských hradištích.
Nástupu křesťanství a cyrilometodějské misi je věnována největší část ka-pitoly „Kultura Velké Moravy“. Nechybí ani pasáže o písemnictví a počátcích literatury.
Poměrně velký prostor jsme vyhradili kapitolám o architektuře a umělec-kých řemeslech.
V závěrečné části, nazvané „Odkaz Velké Moravy“, se divák seznámí s nejvýznamnějšími muzejními expozicemi. Pokusili jsme se tu také stručně zhodnotit význam velkomoravského státu pro další dějinný vývoj.

Během přípravy této učební pomůcky jsme opakovaně navštívili nej-významnější archeologické lokality a muzejní expozice. Největší část obrazového materiálu tedy tvoří fotografie, doplněné stručnými popiskami. Dále se uplatnilo velké množství reprodukcí z odborné i populárně-naučné literatury (seznam použité literatury je uveden na str. 12 – 13).

Protože audiovizuální pásmo přináší velké množství informací, obsahuje metodická příručka text komentáře – vyučující ví, co bude následovat, může promítnout pouze vybranou kapitolu a potom se žáky hovořit o dané problemati-ce, doplnit další fakta atd.

Celková délka (40 minut) dovoluje pásmo promítnout během jedné – opakovací hodiny. Během ověřování pomůcky se nám osvědčilo rozdělení projekce do dvou vyučovacích hodin – v první hodině se promítne úvodní část a kapitola „Dějiny Velké Moravy“, na druhou hodinu lze ponechat zbytek učebního pásma.

Ohodnoťte tento produkt
Vynikající
Dobrý
Průměrný
Špatný
Hrozný

 
 
Copyright Studio Dokument a Forma, 2006. All rights reserved. Powered by Shop-Script FREE shopping cart software