Domů
Ceník
Způsob platby a dodávky
login  
Hledat:     
 
Domů : Tituly na VHS :

Obrázky z českých dějin, II. díl,  Od osvíceného 18. století k současnosti
zvětšit...

Obrázky z českých dějin, II. díl, Od osvíceného 18. století k současnosti

(3 Hlas(y))

přidat do košíku
Cena: 490.00 Kč
Kód produktu: VHS007

Na skladě: ano


Vizuální učební programy „Obrázky z českých dějin“ mají pomáhat vyučujícím na základních školách – byly sestaveny především pro vlastivědu na I. stupni a pro dějepis na II. stupni. Lze je využít také v občanské výchově.
Oba programy obsahují velké množství statických zobrazení historické povahy. Učitel je využije všude tam, kde se bude zabývat našimi národními dějinami.
Nedílnou součástí každé videokazety je metodická příručka. Ta kromě komentáře poskytuje k jednotlivým zobrazením časový údaj videorekordéru, označující, kdy se daný záběr objeví na obrazovce.
Každá pomůcka obsahuje 14 základních témat – jsou uvedena na obalech videokazet a příruček. Témata byla vybrána v souladu s osnovami pro vlastivědu ve 4. ročníku (I. díl) a v 5. ročníku (II. díl) základní školy.
Jednotlivá témata během projekce přehledně oddělují střihem odlišené titulky. Každé zobrazení je doplněno pořadovým číslem a také stručným titulkem v dolní části obrazovky. To usnadní orientaci na videokazetě – např. po rychlém převíjení. Metodická východiska: 1/ Pomůcky jsou určeny pro tvořivou práci se žáky. Poskytují učiteli velké množství názorného materiálu.
2/ Soupis zobrazení není textem k souběžnému čtení s projekcí. Vyučující z něho vychází při přípravě na hodinu a jako vysokoškolsky vzdělaný odborník sám rozhodne, která fakta z textu žákům sdělí a jakými slovy. Nemusí říci zdaleka všechno, metodická příručka je zásobou informací pro učitele, ne pro žáky.
3/ Texty byly pokud možno stylizovány tak, aby se co nejvíce přiblížily věku žáků a tak usnadnily učiteli formulaci jednotlivých sdělení. Důležité osobnosti, pojmy a skutečnosti jsou vyznačeny tučným tiskem.
4/ Citace z literatury jsou v textu komentáře vyznačeny kurzívou, ty důležitější navíc tučně. Kurzívou a v závorkami jsme od textu odlišili také odpovědi na některé otázky, které vyučující může při práci s „Obrázky“ dětem položit.
5/ Vizuální učební pásmo na kazetě VHS má být především zásobou názorného materiálu k jednotlivým vyučovacím hodinám. S videokazetou tedy pracujeme podobným způsobem jako s diapozitivy nebo se školními obrazy.
6/ Není nutné „odpromítat“ všechny obrazy z daného tématu. Nemusíme je ani promítat jako souvislý celek. Projekci lze přerušit, vrátit, promítnout jednotlivý obraz, máte-li k dispozici dokonalejší (čtyřhlavý) videorekordér, je tu možnost obraz za pomoci přístroje promítat několik minut v režimu „pause/still“.
Hlavně je třeba s dětmi hovořit, besedovat, diskutovat – je zajímavé, kolika originálních závěrů a postřehů jsou žáci schopni.
Je překvapující, jak pestrá a inspirativní může být práce se statickými obrázky na videokazetě – vůbec nevadí, že dnešní děti jsou zvyklé na počítačové hry s náročnou grafikou.
Při práci s pomůckou je tedy nutný tvůrčí přístup.
7/ Reprodukce uměleckých děl (soch, maleb, fotografií, ilustrací) mají dětem pomoci naučit se vnímat krásu těchto lidských výtvorů a posilovat rovněž estetickou výchovu.

Ohodnoťte tento produkt
Vynikající
Dobrý
Průměrný
Špatný
Hrozný

 
 
Copyright Studio Dokument a Forma, 2006. All rights reserved. Powered by Shop-Script FREE shopping cart software