Domů
Ceník
Způsob platby a dodávky
login  
Hledat:     
 
Domů : Tituly na VHS :

Český rok v proměnách a slavnostech
zvětšit...

Český rok v proměnách a slavnostech

(8 Hlas(y))

přidat do košíku
Cena: 340.00 Kč
Kód produktu: VHS002

Na skladě: ano


Audiovizuální učební pásmo „Český rok v proměnách a slavnostech“ je určeno pro potřeby základních škol. Pomůcku lze využít ve vlastivědě (4. nebo 5. roč. ZŠ) nebo v hodinách občanské výchovy (2. stupeň ZŠ).

Pásmo jsme rozdělili na několik tématických celků seřazených tak, jak jde rok. Program začíná vyprávěním o původu lidových zvyků a tradic, pokračuje předvánočním obdobím (včetně dnes již málo známých svátků sv. Barbory a sv. Lucie a s nimi spojených zvyků) a Vánocemi. Následuje krátké vyprávění o masopustu, doplněné ukázkou masopustního reje ve skanzenu na Veselém Kopci u Hlinska.
Velikonoce mají jako nejdůležitější křesťanský svátek v celém pás-mu stěžejní pozici. Tady jsme se snažili dětem přiblížit také období půstu a názvy postních nedělí.
Málokdo dnes ví, že Svatodušním svátkům se lidově říká letnice. Pamatovali jsme stručně na tyto křesťanské svátky a s nimi spojený zvyk jízdy králů na Slovácku.
Do samostatného tématického celku, nazvaného „Další lidové zvyky a tradice“ jsme zařadili: pálení čarodějnic, stavění májky, svatojánskou noc, obžínky, pouť, posvícení a dušičky.

Text doprovodného komentáře obsahuje číselné údaje počítadla videorekordéru, podle kterých lze najít příslušné místo na videokazetě první dvě čísla označují minuty, další dvě sekundy. Jde o přibližný údaj, který se může na každé videokazetě o několik sekund odlišovat. Vyučující během promítání ví, „kde jsme“ a co bude následovat. Může promítnout pouze vybranou část a potom si s dětmi vyprávět o konkrétním svátku, zabývat se určitou tradicí apod.
K vyhledání požadovaného místa poslouží také obsah na zadní straně metodické příručky, poskytující také přibližný časový údaj podle počítadla videorekordéru.

Seznam použité literatury, který je uveden v závěru příručky, poskytne vyučujícímu přehled, odkud lze v případě potřeby čerpat další informace. Navíc může pomoci v případě, že se učitel rozhodne některé téma rozpracovat podrobněji společně se žáky.

Věcný rejstřík nám pomůže v textu nalézt konkrétní zvyk nebo svátek.

Ohodnoťte tento produkt
Vynikající
Dobrý
Průměrný
Špatný
Hrozný

 
 
Copyright Studio Dokument a Forma, 2006. All rights reserved. Powered by Shop-Script FREE shopping cart software