Domů
Ceník
Způsob platby a dodávky
login  
Hledat:     
 
Domů : Tituly na VHS :

Starověké Řecko
zvětšit...

Starověké Řecko

(4 Hlas(y))

přidat do košíku
Cena: 390.00 Kč
Kód produktu: VHS013

Na skladě: ano


Vizuální učební pásmo pro dějepis je určeno pro základní školy, ale využijí ho i učitelé na středních školách. Jedná se totiž o velkou zásobu názorného materiálu a záleží na vyučujícím, jak ho použije.
Pásmo statických zobrazení se komplexně zabývá problematikou starověké Kréty a Řecka, okrajově též perské říše. Jednotlivé obrazy na sebe navazují v logicky uspořádaném sledu a vztahují se k tématům, běžně ve škole probíraným:

Minójská kultura na Krétě
Mykénské období
Homérovy eposy
Řecká kolonizace
Řecko-perské války
Athény a jejich rozkvět
Peloponéská válka
Makedonská říše a helénismus
Řecká vzdělanost a umění
Bohové, bohyně, báje a pověsti starých Řeků
Akropolis – nejznámější soubor památek v Řecku

Všechna zobrazení byla pečlivě vybírána tak, aby vyhovovala požadavkům názorného vyučování. Videokazeta není vybavena zvukem, aby ji učitel mohl využít různými způsoby a neomezil se pouze na prezentaci videoprogramu jako běžného dokumentárního filmu.
Jedná se tedy o pomůcku jednoznačně určenou k názornému vyučování.
Učitel může pásmo rozdělit na úseky podle témat a postupně je zařazovat do jednotlivých vyučovacích hodin.
S pomůckou se pracuje podobně jako s dnes již bohužel nevyužívaným souborem diapozitivů. Výhodou je, že každý záběr obsahuje pořadové číslo a stručný titulek v dolní části obrazovky. To usnadní orientaci na videokazetě – např. po rychlém převíjení.
Soupis zobrazení není textem k souběžnému čtení s projekcí. Vyučující z něho vychází při přípravě na hodinu a jako kompetentní odborník sám rozhodne, co žákům sdělí a jakými slovy, jakou for-mou se s pomůcku bude pracovat. Metodická příručka je zásobou informací pro učitele, ne pro žáky.
V textu jsou důležité osobnosti, pojmy a skutečnosti vyznačeny tučným tiskem. Citace z literatury jsou v textu komentáře odlišeny kurzívou.
Není nutné „odpromítat“ všechny obrazy z daného tématu. Nemusíme je ani promítat jako souvislý celek. Projekci lze přerušit, vrátit, promítnout jednotlivý obraz. Je-li k dispozici dokonalejší „čtyřhlavý“ videorekordér, je tu možnost obraz za pomoci přístroje promítat několik minut v režimu „pause/still“.
Během práce s vizuálním učebním pásmem je třeba s dětmi hovořit, besedovat, diskutovat – dopracujeme se zajímavých a překvapivých výsledků. Nejdůležitější je tedy tvůrčí přístup.

Ohodnoťte tento produkt
Vynikající
Dobrý
Průměrný
Špatný
Hrozný

 
 
Copyright Studio Dokument a Forma, 2006. All rights reserved. Powered by Shop-Script FREE shopping cart software