Domů
Ceník
Způsob platby a dodávky
login  
Hledat:     
 
Domů : Tituly na VHS :

Co je to dějepis?
zvětšit...

Co je to dějepis?

(48 Hlas(y))

přidat do košíku
Cena: 370.00 Kč
Kód produktu: VHS011

Na skladě: ano


Audiovizuální učební pásmo uvádí žáky do učebního předmětu dějepis. Pomůcka si tedy klade propedeutický cíl. Vysvětluje řadu pojmů (dějiny, historie, archeologie, experimentální archeologie, egyptologie, letopočet, historický pramen a řadu dalších).

Struktura pomůcky a metodická východiska:

Celý program je rozdělen na audiovizuální pásmo „Co je to dějepis“ a na pracovní soubor statických zobrazení „Tucet úloh pro mladé badatele“.

Co je to dějepis? – audiovizuální pásmo, cca 50 minut, sestává z několika dílčích kapitol: 1/ Dějiny, historie, archeologie, dějepis. Jde o vlastní úvod do předmětu. Děti se tu seznámí především s pojmy dějiny, archeologie a historie. Pojednává se tady i o experimentální archeologii, nezapomněli jsme ani na zmínku o české egyptologii. 2/ Jak se měří čas a počítají roky. Tato část programu by měla pomoci hlavně se zařazováním konkrétních roků do příslušných staletí. 3/ Co jsou to prameny? Historickým pramenem může být vše, co vypovídá o lidské minulosti. Dodrželi jsme klasické dělení na prameny hmotné a písemné. Podrobnější dělení historických pramenů není v podmínkách základní školy účelné.
4/ Pomocné vědy historické. Jde o nadstandardní záležitost, která se na ZŠ běžně neprobírá, ale na druhou stranu je pro děti velice atraktivní.
5/ Kam půjdeme za poznáním. Úvodní pasáž o knihovně jako zdroji informací je nejdůležitější – motivuje k pravidelným návštěvám konkrétní knihovny. Podobnou funkci má i následující vyprávění o muzeích. Kromě největších muzeí v Praze a v Brně jsme sem zařadili také dvě malá muzea – tady je vhodné s dětmi hovořit o regionálních expozicích ve Vašem okolí. Pomůcka dále seznamuje s pojmy galerie a archiv.
Kulturní památky jsou častým objektem návštěv turistů. Program se tedy dále za-bývá hrady, zámky, církevními objekty a historickými jádry měst.
6/ Památky jsou všude kolem nás. Závěr audiovizuální části programu vlastně žáky vyzývá, aby si všímali památek kolem sebe a chránili je. Obec, město i okolní krajina se tak pro ně mohou stát mnohem zajímavějším prostředím, než tomu bylo doposud.
Protože audiovizuální pásmo přináší velké množství informací, obsahuje metodická příručka text komentáře – vyučující ví, co bude následovat, může promítnout pouze vybranou kapitolu a potom s dětmi hovořit k dané problematice, doplnit další fakta atd.

Tucet úloh pro mladé badatele – soubor statických zobrazení tvoří celkem dvanáct zobrazení (vždy 45 sec) s tím, že vyučující má v metodické příručce k dispozici potřebné informace a otázky, které může při práci se žáky použít.
Promítaný obraz lze podle potřeby vrátit, projekci přerušit a s dětmi diskutovat. Konkrétní otázky jsou chápány jako návodné – učitel dějepisu je jako vysokoškolsky vzdělaný odborník schopen s danými zobrazeními pracovat mnohem šířeji. Vše bude samozřejmě vycházet z podmínek konkrétní vyučovací hodiny.
Pracujeme podobně jako se souborem diapozitivů – obrazy jsou očíslovány a navíc v první části projekce opatřeny nápisy.

Ohodnoťte tento produkt
Vynikající
Dobrý
Průměrný
Špatný
Hrozný

 
 
Copyright Studio Dokument a Forma, 2006. All rights reserved. Powered by Shop-Script FREE shopping cart software