Domů
Ceník
Způsob platby a dodávky
login  
Hledat:     
 

Domů : Tituly na DVD :
Tituly které jsou pro vás připraveny na DVD

[1-10]  [11-14]  [další] [zobrazit vše]

Co je to dějepis?
informace...
Co je to dějepis?
přidat do košíku
Cena: 370.00 Kč
Co je to dějepis? – audiovizuální učební pásmo pro dějepis na ZŠ a SŠ. Uvádí žáky do učebního předmětu. Vysvětluje řadu pojmů. Pomůcka je rozdělena na kapitoly: Dějiny, historie, archeologie, dějepis, Jak se měří čas a počítají roky, Co jsou to prameny?, Pomocné vědy historické, Kam půjdeme za poznáním, Památky jsou všude kolem nás.

Pomůcka obsahuje bohatou fotodokumentaci a řadu rekonstrukcí a nákresů. Součástí programu je metodická příručka, Stopáž: 43 minut.

Český rok v proměnách a slavnostech
informace...
Český rok v proměnách a slavnostech
přidat do košíku
Cena: 370.00 Kč
Český rok v proměnách a slavnostech – audiovizuální pásmo pro vlastivědu a občanskou výchovu. Lidové zvyky, tradice a křesťanské svátky během roku (např.: Tři králové, masopust, Velikonoce, letnice, posvícení, advent, sv. Mikuláš, Vánoce). Metodická příručka, 32 min.

Malý průvodce dějinami architektury, 1. díl: Architektura Velké Moravy a románský sloh v Čechách a na Moravě
informace...
Malý průvodce dějinami architektury, 1. díl: Architektura Velké Moravy a románský sloh v Čechách a na Moravě
přidat do košíku
Cena: 370.00 Kč
Malý průvodce dějinami architektury, 1. díl: Architektura Velké Moravy a románský sloh v Čechách a na Moravě, audiovizuální učební pásmo pro dějepis a výtvarnou výchovu. metodická příručka, 37 minut.
Poznámka: Jedná se o první díl postupně realizovaného souboru DVD o architektuře a architektonických památkách na území našeho státu.

Malý průvodce dějinami architektury, 2. díl: Gotická architektura v českém království
informace...
Malý průvodce dějinami architektury, 2. díl: Gotická architektura v českém království
přidat do košíku
Cena: 370.00 Kč
Malý průvodce dějinami architektury, 2. díl: Gotická architektura v českém království, audiovizuální pásmo pro dějepis a výtvarnou výchovu, metodická příručka, 37 min. Poznámka: Jedná se o druhý díl postupně realizovaného souboru DVD o architektuře a architektonických památkách na území našeho státu.

Malý průvodce dějinami architektury, 3. díl: Renesance v českých zemích
informace...
Malý průvodce dějinami architektury, 3. díl: Renesance v českých zemích
přidat do košíku
Cena: 370.00 Kč
Malý průvodce dějinami architektury, 3. díl: Renesance v českých zemích, audiovizuální učební pásmo pro dějepis a výtvarnou výchovu. metodická příručka, 36 minut.
Poznámka: Jedná se o třetí díl postupně realizovaného souboru DVD o architektuře a architektonických památkách na území našeho státu

Naše obce - město
informace...
Naše obce - město
přidat do košíku
Cena: 290.00 Kč
Naše obec – město – audiovizuální pásmo pro prvouku a vlastivědu. S pomocí mnoha fotografií seznamuje s městským prostředím. Kapitoly: Orientace ve městě a doprava, Důležitá místa, Kulturní a spol. život ve městě, Historická místa, Životní prostředí ve městě, Lázeňské město. Metodická příručka, 26 min.

Naše obce - vesnice
informace...
Naše obce - vesnice
přidat do košíku
Cena: 290.00 Kč
Naše obec – vesnice – audiovizuální pásmo pro prvouku a vlastivědu. Seznamuje s prostředím vesnice. Kapitoly: Vesnice v krajině, Orientace v obci, Dopravní spojení, Významná místa, Zemědělství, Kulturní a společenský život, Historická místa, Životní prostředí v obci, Chráněná území a česká krajina. Metodická příručka, 25 min.

Praha – hlavní město České republiky
informace...
Praha – hlavní město České republiky
přidat do košíku
Cena: 370.00 Kč
Praha – hlavní město České republiky - audiovizuální učební pásmo pro vlastivědu a občanskou výchovu. Kapitoly: Přijeli jsme do Prahy, Vánoce v Praze, Muzea, galerie, divadla, Procházka Prahou atd. Seznámí žáky s památkami a kulturním životem hlavního města. 45 minut.

Staré české pověsti
informace...
Staré české pověsti
přidat do košíku
Cena: 370.00 Kč
Staré pověsti české – audiovizuální učební pásmo pro vlastivědu, českou literaturu, občanskou výchovu, dějepis. Zpracovává 22 nejznámějších příběhů, známých od Aloise Jiráska a Augusta Sedláčka (O Čechovi, O Krokovi a jeho dcerách, O Bivoji, O Libuši, O Přemyslovi, Libušina proroctví, Dívčí válka, O Křesomyslu a Horymírovi, Lucká válka, Durynk a Neklan, O králi Svatoplukovi, O králi Ječmínkovi, Praporec svatého Václava, O Bruncvíkovi, Žito kouzelník, O Žižkovi, O Daliborovi z Kozojed, Ze Židovského Města, Bílá paní, Faustův dům, Boží soud, O Jánošíkovi). Kromě pověstí se žáci seznámí s malíři a ilustrátory, které tématika inspirovala. Závěr je věnován nejstarším českým dějinám a sv. Václavovi. Metodická příručka, 54 min.

Státní svátky v České republice
informace...
Státní svátky v České republice
přidat do košíku
Cena: 340.00 Kč
Státní svátky v České republice – audiovizuální pásmo pro vlastivědu a občanskou výchovu. Seznámí žáky se státními symboly a se svátky v ČR (státní i ostatní). Metodická příručka, 32 min.

[1-10]  [11-14]  [další] [zobrazit vše]
 
 
Copyright Studio Dokument a Forma, 2006. All rights reserved. Powered by Shop-Script FREE shopping cart software