Domů
Ceník
Způsob platby a dodávky
login  
Hledat:     
 

Domů : Tituly na VHS :
Tituly jsou připraveny na standartních VHS kazetách.

[1-10]  [11-18]  [další] [zobrazit vše]

Co je to dějepis?
informace...
Co je to dějepis?
přidat do košíku
Cena: 370.00 Kč
Co je to dějepis? – audiovizuální učební pásmo pro dějepis na ZŠ a SŠ. Uvádí žáky do učebního předmětu. Vysvětluje řadu pojmů. Pomůcka je rozdělena na kapitoly: Dějiny, historie, archeologie, dějepis, Jak se měří čas a počítají roky, Co jsou to prameny?, Pomocné vědy historické, Kam půjdeme za poznáním, Památky jsou všude kolem nás. Samostatnou část pomůcky tvoří soubor statických zobrazení pro tvůrčí práci žáků nazvaný Tucet úloh pro mladé badatele. Metodická příručka, 60 min.

Český rok v proměnách a slavnostech
informace...
Český rok v proměnách a slavnostech
přidat do košíku
Cena: 340.00 Kč
Český rok v proměnách a slavnostech – audiovizuální pásmo pro vlastivědu a občanskou výchovu. Lidové zvyky, tradice a křesťanské svátky během roku (např.: Tři králové, masopust, Velikonoce, letnice, posvícení, advent, sv. Mikuláš, Vánoce). Metodická příručka, 35 min.

Malý průvodce dějinami architektury, 1. díl: Architektura Velké Moravy a románský sloh v Čechách a na Moravě
informace...
Malý průvodce dějinami architektury, 1. díl: Architektura Velké Moravy a románský sloh v Čechách a na Moravě
přidat do košíku
Cena: 370.00 Kč
9. Malý průvodce dějinami architektury, 1. díl: Architektura Velké Moravy a románský sloh v Čechách a na Moravě, audiovizuální učební pásmo pro dějepis a výtvarnou výchovu. metodická příručka, 37 minut.
Poznámka: Jedná se o první díl postupně realizovaného souboru videokazet o architektuře a architektonických památkách na území našeho státu.

Malý průvodce dějinami architektury, 2. díl: Gotická architektura v českém království
informace...
Malý průvodce dějinami architektury, 2. díl: Gotická architektura v českém království
přidat do košíku
Cena: 370.00 Kč
Malý průvodce dějinami architektury, 2. díl: Gotická architektura v českém království, audiovizuální pásmo pro dějepis a výtvarnou výchovu, metodická příručka, 37 min. Poznámka: Jedná se o druhý díl postupně realizovaného souboru videokazet o architektuře a architektonických památkách na území našeho státu.

Naše obec - město
informace...
Naše obec - město
přidat do košíku
Cena: 290.00 Kč
Naše obec – město – audiovizuální pásmo pro prvouku a vlastivědu. S pomocí mnoha fotografií seznamuje s městským prostředím. Kapitoly: Orientace ve městě a doprava, Důležitá místa, Kulturní a spol. život ve městě, Historická místa, Životní prostředí ve městě, Lázeňské město. Metodická příručka, 25 min.

Naše obec – vesnice
informace...
Naše obec – vesnice
přidat do košíku
Cena: 290.00 Kč
4. Naše obec – vesnice – audiovizuální pásmo pro prvouku a vlastivědu. Seznamuje s prostředím vesnice. Kapitoly: Vesnice v krajině, Orientace v obci, Dopravní spojení, Významná místa, Zemědělství, Kulturní a společenský život, Historická místa, Životní prostředí v obci, Chráněná území a česká krajina. Metodická příručka, 25 min.

Obrázky z českých dějin, I. díl,  Od pravěku do doby J. A. Komenského
informace...
Obrázky z českých dějin, I. díl, Od pravěku do doby J. A. Komenského
přidat do košíku
Cena: 450.00 Kč
Obrázky z českých dějin, I. díl, Od pravěku do doby J. A. Komenského - vizuální pásmo pro vlastivědu a dějepis, soubor 240 statických zobrazení, tématické celky: Jak měříme čas, Poznáváme život a práci našich předků, Pravěk českých zemí, Příchod Slovanů a Sámova říše, Velká Morava a nástup křesťanství, Ze starých českých pověstí, Stát Přemyslovců, Lucemburkové na českém trůně a vláda Karla IV., Husitské hnutí a Jiří z Poděbrad, Jagellonci a nástup Habsburků, Doba Rudolfa II., České stavovské povstání a třicetiletá válka, Jan Ámos Komenský. Metodická příručka, 125 min.,

Obrázky z českých dějin, II. díl,  Od osvíceného 18. století k současnosti
informace...
Obrázky z českých dějin, II. díl, Od osvíceného 18. století k současnosti
přidat do košíku
Cena: 490.00 Kč
Obrázky z českých dějin, II. díl, Od osvíceného 18. století k současnosti - vizuální pásmo pro vlastivědu a dějepis, soubor 305 statických zobrazení, tématické celky: Umělecké slohy (románský sloh, gotika, renesance, baroko), Osvícenství Marie Terezie a Josefa II., České národní obrození, Revoluční rok 1848, Století páry a elektřiny, Naše kultura v 19. století, První světová válka, Vznik a vývoj Československé republiky (1918 - 1938), Tomáš Masaryk a Edvard Beneš, Druhá světová válka, Protektorát Čechy a Morava, Obnova ČSR, Od světové války k současnosti, Léta zlomů: 1968, 1989. Metodická příručka, 155 min.

Praha – hlavní město České republiky
informace...
Praha – hlavní město České republiky
přidat do košíku
Cena: 680.00 Kč
Praha – hlavní město České republiky - audiovizuální učební pásmo pro vlastivědu a občanskou výchovu. Kapitoly: Přijeli jsme do Prahy, Vánoce v Praze, Muzea, galerie, divadla, Procházka Prahou atd. Seznámí žáky s památkami a kulturním životem hlavního města. Na audiovizuální pásmo navazuje projekce statických zobrazení nejvýznamnějších památek a zajímavých míst. Metodická příručka kromě textu namluveného komentáře k první části programu obsahuje zásobu informací k projekci statických zobrazení a rejstříky (místní a jmenný). Příručku lze využít při přípravě exkurze do Prahy. Komplet 2 videokazet - každá cca 60 min. (audiovizuální pásmo a projekce statických zobrazení jsou na oddělených kazetách)

Prusko-rakouská válka 1866 (Bitva u Hradce Králové)
informace...
Prusko-rakouská válka 1866 (Bitva u Hradce Králové)
přidat do košíku
Cena: 290.00 Kč
Prusko-rakouská válka 1866 (Bitva u Hradce Králové) - audiovizuální učební pásmo pro dějepis. Projekce statických zobrazení doprovázená komentářem. Zabývá se problematikou války r. 1866. Následuje „procházka po královéhradeckém bojišti“ a rekonstrukce bitevní scény. Metodický list, 36 min.

Staré pověsti české
informace...
Staré pověsti české
přidat do košíku
Cena: 370.00 Kč
Staré pověsti české – audiovizuální učební pásmo pro vlastivědu, českou literaturu, občanskou výchovu, dějepis. Zpracovává 22 nejznámějších příběhů, známých od Aloise Jiráska a Augusta Sedláčka (O Čechovi, O Krokovi a jeho dcerách, O Bivoji, O Libuši, O Přemyslovi, Libušina proroctví, Dívčí válka, O Křesomyslu a Horymírovi, Lucká válka, Durynk a Neklan, O králi Svatoplukovi, O králi Ječmínkovi, Praporec svatého Václava, O Bruncvíkovi, Žito kouzelník, O Žižkovi, O Daliborovi z Kozojed, Ze Židovského Města, Bílá paní, Faustův dům, Boží soud, O Jánošíkovi). Kromě pověstí se žáci seznámí s malíři a ilustrátory, které tématika inspirovala. Závěr je věnován nejstarším českým dějinám a sv. Václavovi. Metodická příručka, 54 min.

Starověké Řecko
informace...
Starověké Řecko
přidat do košíku
Cena: 390.00 Kč
Starověké Řecko – vizuální učební pásmo pro dějepis, 180 statických zobrazení, tématické celky: Minójská kultura na Krétě, Mykénské období, Homérovy eposy, Řecká kolonizace, Řecko-perské války, Athény a jejich rozkvět, Peloponéská válka, Makedonská říše a helénismus, Řecká vzdělanost a umění, Bohové, bohyně, báje a pověsti starých Řeků, Akropolis – nejznámější soubor památek v Řecku. Metodická příručka, 96 min.

Starověký Řím
informace...
Starověký Řím
přidat do košíku
Cena: 390.00 Kč
Starověký Řím – vizuální učební pásmo pro dějepis, 160 statických zobrazení, tématické. celky: Počátky Říma, Vznik republiky a její rozvoj, Punské války, Hospodářství, Společenské poměry, Caesarovy výboje, Vznik císařství a jeho rozmach, Období válek s barbary, Náboženství, umění a věda, Západní říše a její zánik, Římské památky na Slovensku. Metodická příručka, 88 min

Státní svátky v České republice
informace...
Státní svátky v České republice
přidat do košíku
Cena: 340.00 Kč
Státní svátky v České republice – audiovizuální pásmo pro vlastivědu a občanskou výchovu. Seznámí žáky se státními symboly a se svátky v ČR (státní i ostatní). Metodická příručka, 32 min.

Vyprávění o Velké Moravě
informace...
Vyprávění o Velké Moravě
přidat do košíku
Cena: 340.00 Kč
Vyprávění o Velké Moravě – audiovizuální pásmo pro dějepis. Vznik, formování a vývoj Velké Moravy, knížata, Cyril a Metoděj, hradiště, život na Moravě, velkomoravská kultura, architektura, umělecká řemesla, muzejní expozice. Metodická příručka, 40 minut

Výpravy do pravěku
informace...
Výpravy do pravěku
přidat do košíku
Cena: 680.00 Kč
Výpravy do pravěku – audiovizuální učební pásmo pro dějepis na ZŠ a SŠ. Poutavou formou zpracované dějiny pravěku od paleolitu po tzv. dobu římskou. Rozděleno na kapitoly: Za našimi nejstaršími předky, Hledání opočlověka, Představuje se neandrtálec, Za nejstaršími lidmi našeho typu, Výprava do Pavlova a Dolních Věstonic, Za rybáří a lovci drobné zvěře (I díl, 32 minut), Vesnice s dlouhými domy, Za výrobci hromových klínů a keramiky, Na pravěkém hradišti, sídlišti a pohřebišti, Drama v Býčí skále, Výprava do země Bójů, S římskými obchodníky mezi Germány (II. díl, 44 minut). Metodická příručka, Komlet 2 videokazet VHS nebo 2 DVD, 680,- Kč.

Začátky umění (Starší a střední doba kamenná)
přidat do košíku
Cena: 340.00 Kč
Začátky umění (Starší a střední doba kamenná) - audiovizuální pásmo pro dějepis a výtvarnou výchovu. Vznik a vývoj výtvarného umění během starší a střední doby kamenné. Seznámí děti s jeskynními malbami ve Francii a Španělsku, s řadou nálezů umělecké povahy z našeho území, všímá si umění dávných lovců ze Sibiře, závěr je věnován mezolitu. Metodický list, 37 min.

Zámořské objevy a jejich důsledky
přidat do košíku
Cena: 340.00 Kč
Zámořské objevy a jejich důsledky – audiovizuální učební pásmo pro dějepis. Rozděleno na kapitoly: Cesty Vikingů, Období křížových výprav, Daleké putování do Číny, Mapy, lodi, přístroje a nové okolnosti, Velké výboje malého národa, Vznik světové velmoci (Objevení Ameriky, Dobytí říše Aztéků, Zánik říše Inků, První cesta kolem světa), Důsledky velkých zámořských objevů. Metodická příručka, 37 min.,

[1-10]  [11-18]  [další] [zobrazit vše]
 
 
Copyright Studio Dokument a Forma, 2006. All rights reserved. Powered by Shop-Script FREE shopping cart software