Domů
Ceník
Způsob platby a dodávky
login  
Hledat:     
 

Domů : Tituly na VHS :
Tituly jsou připraveny na standartních VHS kazetách.

[předchozí]  [1-10]  [11-18]   [zobrazit vše]

Staré pověsti české
informace...
Staré pověsti české
přidat do košíku
Cena: 370.00 Kč
Staré pověsti české – audiovizuální učební pásmo pro vlastivědu, českou literaturu, občanskou výchovu, dějepis. Zpracovává 22 nejznámějších příběhů, známých od Aloise Jiráska a Augusta Sedláčka (O Čechovi, O Krokovi a jeho dcerách, O Bivoji, O Libuši, O Přemyslovi, Libušina proroctví, Dívčí válka, O Křesomyslu a Horymírovi, Lucká válka, Durynk a Neklan, O králi Svatoplukovi, O králi Ječmínkovi, Praporec svatého Václava, O Bruncvíkovi, Žito kouzelník, O Žižkovi, O Daliborovi z Kozojed, Ze Židovského Města, Bílá paní, Faustův dům, Boží soud, O Jánošíkovi). Kromě pověstí se žáci seznámí s malíři a ilustrátory, které tématika inspirovala. Závěr je věnován nejstarším českým dějinám a sv. Václavovi. Metodická příručka, 54 min.

Starověké Řecko
informace...
Starověké Řecko
přidat do košíku
Cena: 390.00 Kč
Starověké Řecko – vizuální učební pásmo pro dějepis, 180 statických zobrazení, tématické celky: Minójská kultura na Krétě, Mykénské období, Homérovy eposy, Řecká kolonizace, Řecko-perské války, Athény a jejich rozkvět, Peloponéská válka, Makedonská říše a helénismus, Řecká vzdělanost a umění, Bohové, bohyně, báje a pověsti starých Řeků, Akropolis – nejznámější soubor památek v Řecku. Metodická příručka, 96 min.

Starověký Řím
informace...
Starověký Řím
přidat do košíku
Cena: 390.00 Kč
Starověký Řím – vizuální učební pásmo pro dějepis, 160 statických zobrazení, tématické. celky: Počátky Říma, Vznik republiky a její rozvoj, Punské války, Hospodářství, Společenské poměry, Caesarovy výboje, Vznik císařství a jeho rozmach, Období válek s barbary, Náboženství, umění a věda, Západní říše a její zánik, Římské památky na Slovensku. Metodická příručka, 88 min

Státní svátky v České republice
informace...
Státní svátky v České republice
přidat do košíku
Cena: 340.00 Kč
Státní svátky v České republice – audiovizuální pásmo pro vlastivědu a občanskou výchovu. Seznámí žáky se státními symboly a se svátky v ČR (státní i ostatní). Metodická příručka, 32 min.

Vyprávění o Velké Moravě
informace...
Vyprávění o Velké Moravě
přidat do košíku
Cena: 340.00 Kč
Vyprávění o Velké Moravě – audiovizuální pásmo pro dějepis. Vznik, formování a vývoj Velké Moravy, knížata, Cyril a Metoděj, hradiště, život na Moravě, velkomoravská kultura, architektura, umělecká řemesla, muzejní expozice. Metodická příručka, 40 minut

Výpravy do pravěku
informace...
Výpravy do pravěku
přidat do košíku
Cena: 680.00 Kč
Výpravy do pravěku – audiovizuální učební pásmo pro dějepis na ZŠ a SŠ. Poutavou formou zpracované dějiny pravěku od paleolitu po tzv. dobu římskou. Rozděleno na kapitoly: Za našimi nejstaršími předky, Hledání opočlověka, Představuje se neandrtálec, Za nejstaršími lidmi našeho typu, Výprava do Pavlova a Dolních Věstonic, Za rybáří a lovci drobné zvěře (I díl, 32 minut), Vesnice s dlouhými domy, Za výrobci hromových klínů a keramiky, Na pravěkém hradišti, sídlišti a pohřebišti, Drama v Býčí skále, Výprava do země Bójů, S římskými obchodníky mezi Germány (II. díl, 44 minut). Metodická příručka, Komlet 2 videokazet VHS nebo 2 DVD, 680,- Kč.

Začátky umění (Starší a střední doba kamenná)
přidat do košíku
Cena: 340.00 Kč
Začátky umění (Starší a střední doba kamenná) - audiovizuální pásmo pro dějepis a výtvarnou výchovu. Vznik a vývoj výtvarného umění během starší a střední doby kamenné. Seznámí děti s jeskynními malbami ve Francii a Španělsku, s řadou nálezů umělecké povahy z našeho území, všímá si umění dávných lovců ze Sibiře, závěr je věnován mezolitu. Metodický list, 37 min.

Zámořské objevy a jejich důsledky
přidat do košíku
Cena: 340.00 Kč
Zámořské objevy a jejich důsledky – audiovizuální učební pásmo pro dějepis. Rozděleno na kapitoly: Cesty Vikingů, Období křížových výprav, Daleké putování do Číny, Mapy, lodi, přístroje a nové okolnosti, Velké výboje malého národa, Vznik světové velmoci (Objevení Ameriky, Dobytí říše Aztéků, Zánik říše Inků, První cesta kolem světa), Důsledky velkých zámořských objevů. Metodická příručka, 37 min.,

[předchozí]  [1-10]  [11-18]   [zobrazit vše]
 
 
Copyright Studio Dokument a Forma, 2006. All rights reserved. Powered by Shop-Script FREE shopping cart software