DF studio

Studio Dokument a Forma

Státní svátky v České republice

Cena včetně DPH: 340.00 Kč Audiovizuální učební pásmo „Státní svátky v České republice“ je určeno pro potřeby základních škol. Pomůcku lze využít ve vlastivědě nebo v hodinách občanské výchovy. Pásmo jsme rozdělili na dva základní celky: První z nich je věnován stručnému popisu státních symbolů České republiky. Druhá, rozsáhlejší část se zabývá svátky v České republice – státními i ostatními.…

Staré pověsti české

Cena včetně DPH: 370.00 Kč Staré české pověsti patří k základním kamenům naší národní kultury. Děti se s nimi dodnes seznamují ve škole. Naše audiovizuální pásmo je určeno především základním školám. Lze ho využít ve vlastivědě, občanské výchově a také během hodin české literatury nebo dějepisu. Struktura pomůcky a metodická východiska: Úvodní část nazvaná Za starými pověstmi zavede žáky do…

Praha – hlavní město České republiky

Cena včetně DPH: 370.00 Kč Praha – hlavní město České republiky Audiovizuální učební pásmo pro vlastivědu a občanskou výchovu a projekce statických zobrazení pro tvůrčí práci se žáky. Kapitoly: Přijeli jsme do Prahy; Vánoce v Praze; Muzea, galerie, divadla; Procházka Prahou (Hrad, Hradčany, Malá Strana, Karlův most, Staré Město, Nové Město, Vyšehrad). Pásmo prostřednictvím velkého množství fotografií a ilustrací seznámí…

Naše obec – vesnice

Cena včetně DPH: 290.00 Kč Audiovizuální učební pásmo „Naše obec – vesnice“ je učební pomůckou pro prvouku a vlastivědu. Pásmo jsme rozdělili na devět tematických celků tak, aby děti provedlo venkovským prostředím. Velké množství fotografií, které pomůcka obsahuje, bylo pořízeno v různých místech České republiky. Text doprovodného komentáře v příručce vyučujícímu během promítání prozradí „kde právě jsme“ a co bude…

Naše obec – město

Cena včetně DPH: 290.00 Kč Audiovizuální učební pásmo „Naše obec – město“ je učební pomůckou pro prvouku a vlastivědu. Pásmo jsme rozdělili na šest tematických celků tak, aby děti provedlo městským prostředím. Velké množství fotografií jsme pořídili v různých městech České republiky. Text doprovodného komentáře v příručce vyučujícímu během promítání napoví „kde právě jsme“ a co bude dále následovat. Nejde…

Baroko v českých zemích

Malý průvodce dějinami architektury, 4. díl Cena včetně DPH: 680,00 Kč Čtvrtý díl souboru učebních pomůcek, jenž se zabývá dějinami architektury na území naší republiky, se věnuje baroku. Pomůcku jsme kvůli obrovskému množství barokních památek, které se v naší zemi nacházejí, rozdělili na dvě základní části, přičemž každá je na samostatném nosiči DVD. Struktura je patrná z názvů jednotlivých kapitol: 1. DVD:    …

Renesance v českých zemích

Malý průvodce dějinami architektury, 3. díl Cena včetně DPH: 340,00 Kč Třetí část souboru učebních pomůcek, jenž se zabývá dějinami architektury na území naší republiky, je rozdělena na dvě základní části: 1/ O renesanční architektuře: obsahuje nejprve výklad o vzniku a vývoji renesanční architektury v souvislosti se společenskými a historickými podmínkami. Je tu pojednáno o návaznosti na antické tradice i…

Gotická architektura v českém království

Malý průvodce dějinami architektury, 2. díl Cena včetně DPH: 370.00 Kč Druhý díl souboru učebních pomůcek, jenž se zabývá dějinami architektury na území naší republiky, se věnuje gotické architektuře. Pomůcku jsme rozdělili na dvě základní části: 1/ Gotická architektura – obsahuje charakteristiku slohu (prvky, základní pojmy, vývoj – raná, vrcholná, pozdní gotika) – to vše na četných příkladech. 2/ Za…

Architektura Velké Moravy a románský sloh v Čechách a na Moravě

Malý průvodce dějinami architektury, 1. díl Cena včetně DPH: 370.00 Kč První část souboru učebních pomůcek, jenž se zabývá dějinami architektury na území naší republiky, je rozdělena na dvě základní části: 1/ Předrománská architektura: obsahuje nejprve výklad o vývoji architektury na Velké Moravě (Mikulčice, Pohansko, Staré Město), následuje pasáž o předrománské architektuře v Čechách (Levý Hradec, počátky Hradu, Starý Plzenec,…

Poslední haltýř – rozhovor

V souvislosti s vydáním a křtem knihy POSLEDNÍ HALTÝŘ vyšel před nějakým časem v novinách rozhovor. Vzhledem k tomu, že jsme měli déletrvající nepříjemné starosti s provozem webu, zveřejňujeme zmíněné povídání až nyní, se zpožděním… 212.30.41.20.01.001 casinoonlineca.ca here here