DF studio

Studio Dokument a Forma

Angličtina a němčina pro soukromníky i organizace

Kontaktujte mne prosím na adrese: Mgr. Iveta Vašátková anglický jazyk, německý jazyk soukromé lekce na míru, příprava na maturitní zkoušku překlady iveta.vasatkova@seznam.cz +420 737 756 330 docep nandrolone propionate buy primobolan letrozole for sale dianabol side effects jelfa omnadren 250 anavar steroid trenbolone acetate price

Zakázkové nakladatelství

Jedná se o službu pro zadavatele, kteří si vydání knihy, příležitostné publikace, skript, propagačních materiálů atd. budou sami financovat. Zadavatelem může být organizace, firma, soukromník, škola atd. Forma úhrady: Státní organizace, škola, obec apod. – zde platí postup: objednávka – realizace – faktura. Soukromé subjekty – upřednostňujeme postup: objednávka – záloha (60 % předpokládané konečné ceny) – realizace – doplatek.…

Hledání Čtyřokého

Autor: Ladislav Miček Popis: kniha, brožovaná, 192 stran, 14,8 x 21 cm, česky Cena (včetně DPH 15 %): 195 Kč Anotace: Příběh nazvaný Hledání Čtyřokého zavede čtenáře do roku 1628. Vévoda frýdlantský opouští Jičín a míří i se svým dvorem do války v severním Německu. V Praze náhle umírá doktor Daniel Basilius z Deutschenberka, bývalý děkan artistické fakulty Karlovy univerzity. Jak a proč…

Smrt panského písaře

Autor: Ladislav Miček Popis: kniha, brožovaná, 208 stran, 14,8 x 21 cm, česky Cena (včetně DPH 15 %): 195 Kč Anotace: Detektivní příběh, v němž se několik vojáků snaží vyřešit záhadu smrti neznámého muže, se odehrává na jaře roku 1628. Jen krátce předtím, než se setkáme s císařským důstojníkem Pavlem Bláhou a jeho lidmi, vojska Albrechta z Valdštejna a Martina Huerty v kraji pod…

Zámořské objevy a jejich důsledky

Cena včetně DPH: 340.00 Kč Audiovizuální učební pásmo „Zámořské objevy a jejich důsledky“ je určeno pro dějepis na základních i středních školách. Žáci se nejprve seznámí s objevitelskými cestami Vikingů v raném středověku. Následuje vyprávění o době křížových výprav. Další kapitola se věnuje osudům slavného Benátčana Marca Pola, jehož cestopis se stal inspirací pro pozdější velké zámořské objevy. Po krátké…

Začátky umění (Starší a střední doba kamenná)

Cena: 340.00 Kč Audiovizuální učební pásmo pro dějepis a výtvarnou výchovu se věnuje vzniku a vývoji umění během starší a střední doby kamenné. Před dětmi se odvíjí příběh umění, jenž se odehrával desetitisíce let. Videoprogram je seznámí s jeskynními malbami ve Francii, Španělsku a Rusku, s celou řadou nálezů umělecké povahy z našeho území (Pavlov, Věstonice, Český kras), závěrečná část…

Výpravy do pravěku I., II.

Cena včetně DPH: 680.00 Kč Výpravy do pravěku Poutavou formou zpracované dějiny pravěku od paleolitu po tzv. dobu římskou. Učební pomůcka byla rozdělena do dvou dílů. Obě audiovizuální pásma jsou určena pro dějepis na ZŠ i SŠ. Vše bylo podřízeno potřebám výuky, dělení na kapitoly odpovídá tradiční struktuře učiva o pravěku. První část zpracovává paleolit a mezolit. Kapitoly: Za našimi…

Vyprávění o Velké Moravě

Cena: 340.00 Kč Audiovizuální učební pásmo „Vyprávění o Velké Moravě“ je určeno pro dějepis na základních i středních školách. Pomůcku, pojatou jako pásmo statických zobrazení s namluveným komentářem, jsme rozdělili do několika kapitol s tím, aby ji vyučující mohl použít podle svých představ. Po stručném úvodu se žáci seznámí s dějinami Velké Moravy od vzniku státního útvaru až do počátku…

Co je to dějepis?

Cena včetně DPH: 370.00 Kč Audiovizuální učební pásmo uvádí žáky do učebního předmětu dějepis. Pomůcka si tedy klade propedeutický cíl. Vysvětluje řadu pojmů (dějiny, historie, archeologie, experimentální archeologie, egyptologie, letopočet, historický pramen a řadu dalších). Struktura pomůcky a metodická východiska: Co je to dějepis? – audiovizuální pásmo sestává z několika dílčích kapitol: 1/ Dějiny, historie, archeologie, dějepis. Jde o vlastní…

Český rok v proměnách a slavnostech

Cena včetně DPH: 370.00 Kč Audiovizuální učební pásmo „Český rok v proměnách a slavnostech“ je určeno pro potřeby základních škol. Pomůcku lze využít ve vlastivědě (4. nebo 5. roč. ZŠ) nebo v hodinách občanské výchovy (2. stupeň ZŠ). Pásmo jsme rozdělili na několik tematických celků seřazených tak, jak jde rok. Program začíná vyprávěním o původu lidových zvyků a tradic, pokračuje…