DF studio

Studio Dokument a Forma

Učební pomůcky

Pro potřeby základních i středních škol již dvacet let připravujeme audiovizuální výuková pásma.

Naším cílem je poskytnout názorné učební pomůcky pro učitele, kteří chtějí ve svých hodinách pracovat tvůrčím způsobem. Nejedná se tedy o dokumentární filmy na videokazetách, ale o pomůcky, s kterými se dále pracuje.

Naše audiovizuální učební pásma na nosičích DVD jsou řešena podobně jako kdysi diafony, ale na zcela jiné technické úrovní a s mnohonásobně vyšším množstvím snímků (k promítaným statickým zobrazením jsme namluvili didakticky zpracovaný komentář). Učitel má navíc k dispozici metodickou příručku zpracovanou ke každé příručce.

Na našich internetových stránkách návštěvníky informujeme o současné i připravované produkci.

Vzhledem k tomu, že během přípravy učebních pomůcek vznikla velká zásoba autorských fotografií, rozhodli jsme se na www stránkách zřídit také fotobanku, která může sloužit jako zdroj nejrůznějších snímků pro potřeby nakladatelství, organizací i soukromníků.

Přehled aktuálně nabízených učebních pomůcek na nosičích DVD:

Výpravy do pravěku I., II.

Malý průvodce dějinami architektury I. – románský sloh

Malý průvodce dějinami architektury II. – gotika

Malý průvodce dějinami architektury III. – renesance

Malý průvodce dějinami architektury IV. – baroko

Začátky umění (Starší a střední doba kamenná)

Státní svátky v České republice

Český rok v proměnách a slavnostech

Praha – hlavní město České republiky

Naše obec – město

Naše obec – vesnice

Staré pověsti české

Vyprávění o Velké Moravě

Co je to dějepis?

Zámořské objevy a jejich důsledky

Facebook - odkaz

Otevřít stránku obsahující tiskopisy pro objednávky učebních pomůcek a knižních titulů